مشاهده صفحه خانگی خانم انیتا عبدالهی

مشخصات متخصص
صفحه نخست
دانلود رزومه
تابلو اعلانات
سوابق شغلی
سوابق تحصیلی
سوابق پژوهشی
 
https://irexperts.ir/site/274816   مشخصات متخصص Online/Offline
 
 

دریافت رزومه دریافت
پروفایل تائید شده است
نام:   انیتا
نام خانوادگی:   عبدالهی
رشته تحصیلی:   آمار ریاضی
گرایش:   کاربردی
مدرک تحصیلی:   دکترا (غیر پزشکی)
عضو بانک:   علوم پایه > ریاضیات
همه موارد
همه موارد
کشور:   ایران
استان/ایالت:   گیلان
شهرستان:  
آدرس اینترنتی: http://IrExperts.ir...  
مهارتهای تخصصی:
پیام متخصص:
 
 
     
 
*  سوابق شغلی متخصص    
 
 
نام شرکت / موسسهسمت سازمانیشرح فعالیتتاریخ شروعتاریخ اتمام
تدریس در مدرسه دبیر تدریس 1389/07/23
 
ادامه دارد
 
تدریس در آموزشگاه راه و دانشگاه دبیر تدریس 1389/06/24
 
ادامه دارد
 
تدریس در آموزشگاه گاج دبیر تدریس 1389/06/24
 
ادامه دارد
 
تدریس در آموزشگاه علوی دبیر تدریس 1389/06/24
 
1392/06/24
 

 
     
 
*  سوابق تحصیلی متخصص    
 
 
 
     
 
*  سوابق پژوهشی متخصص    
 
 
عنوان فعالیتفایل خلاصهفایل کاملتاریخ انجام
ثبت کتابی با عنوان کتاب کار ریاضی 1392/06/24
ثبت کتابی با عنوان کتاب کار آمار 1392/07/23
ثبت کتابی با عنوان کتاب حل تمرینات ریاضی 1392/09/24
مقاله ای تحت عنوان " کاربرد توزيع آماری گامای دومتغيره کرولی در تحليل فرآیندهای هيدرولوژيکی" مطالعه موردی ایستگاه هواشناسی فرودگاه رشت. دانلود 1393/12/26
کتاب "حل تمرینات ریاضی پایه نهم" 1394/06/23
مقاله ای تحت عنوان: "Providing of some family of continuous distributions to fit the best distribution on drought data of Guilan state and investigation of duration of the drought on this state" "ارائه چند خانواده از توزیع‌های پیوسته برای برازش بهترین توزیع به داده‌های خشکسالی استان گیلان و بررسی دوره‌های خشکسالی در این استان 1395/05/15
ترجمه کتاب" استنباط آماری کسلا و برگر (1) Statistical Inference " جلد اول 1395/06/17
مقاله ای تحت عنوان " Artificial Neural network modeling of a deflector in a grooved channel as well as optimization of its effective parameters " . " مدل سازی شبکه عصبی مصنوعی یک دفلکتور در یک کانال شیاردار و همچنین بهینه سازی پارامترهای موثر بر آن 1396/02/13
مقاله ای تحت عنوان : " The Comparing of two statistical distribution ;Kumaraswamy & Exp-Kumaraswamy;and their applications" "مقایسه دو توزیع آماری کوماراسو آمی و کوماراسو آمی نمایی شده و ارائه کاربردهای آن ه 1396/02/14
ترجمه کتاب" استنباط آماری کسلا و برگر (2) Statistical Inference " جلد دوم 1396/05/14

 
     

کلیه حقوق متعلق به مرجع متخصصین ایران می باشد.
Protected under Iranian Copyright laws - (C) 1999-2019 irexperts.ir - Privacy Policy (in Persian)