مشاهده صفحه خانگی خانم نجمه امیری

مشخصات متخصص
صفحه نخست
دانلود رزومه
تابلو اعلانات
سوابق شغلی
سوابق تحصیلی
سوابق پژوهشی
 
* تابلو اعلانات متخصص همه
 
 
 
     
 
https://irexperts.ir/site/278308   مشخصات متخصص Online/Offline
 
 

دریافت رزومه دریافت
پروفایل تائید شده است
نام:   نجمه
نام خانوادگی:   امیری
رشته تحصیلی:   زیست شناسی
گرایش:   سیستماتیک گیاهی-اکولوژی
مدرک تحصیلی:   فوق لیسانس
عضو بانک:   علوم پایه > زیست شناسی
علوم انسانی > فلسفه
علوم انسانی > فلسفه
کشور:   ایران
استان/ایالت:   کرمان
شهرستان:   كرمان‌
آدرس اینترنتی: http://IrExperts.ir...  
مهارتهای تخصصی:
 
 
     
 
*  سوابق شغلی متخصص    
 
 
 
     
 
*  سوابق تحصیلی متخصص    
 
 
 
     
 
*  سوابق پژوهشی متخصص    
 
 
 
     

کلیه حقوق متعلق به مرجع متخصصین ایران می باشد.
Protected under Iranian Copyright laws - (C) 1999-2019 irexperts.ir - Privacy Policy (in Persian)