مشاهده صفحه خانگی آقای امیر اشنویی

مشخصات متخصص
صفحه نخست
دانلود رزومه
تابلو اعلانات
سوابق شغلی
سوابق تحصیلی
سوابق پژوهشی
 
https://irexperts.ir/site/27874   مشخصات متخصص Online/Offline
 
 

دریافت رزومه دریافت
پروفایل تائید شده است
نام:   امیر
نام خانوادگی:   اشنویی
رشته تحصیلی:   جغرافیا
گرایش:  
مدرک تحصیلی:   دانشجو
عضو بانک:   علوم پایه > جغرافیا
علوم انسانی > گردشگری
علوم انسانی > ارتباطات و علوم اجتماعی
کشور:   ایران
استان/ایالت:   تهران‌
شهرستان:   تهران
آدرس اینترنتی: http://phdiran.ir  
مهارتهای تخصصی:
پیام متخصص:
 
 
     
 
*  سوابق شغلی متخصص    
 
 
 
     
 
*  سوابق تحصیلی متخصص    
 
 
 
     
 
*  سوابق پژوهشی متخصص    
 
 
عنوان فعالیتفایل خلاصهفایل کاملتاریخ انجام
سنجش رابطه بین محل سکونت و انحرافات اجتماعی شهر آران و بیدگل، شماره 15، فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دانلود 1389/07/12
تحليل و مقايسه توزيع اندازه شهرها در سيستم شهري ايران و کشورهاي همسايه ، شماره 78، فصلنامه پژوهش های جغرافیای انسانی دانلود 1390/07/12
تبیین پیامدهای فضایی شهرکهای عشایری بر روستاهای پیرامونی شهرستان كوهرنگ، شماره 55، فصلنامه روستا و توسعه دانلود 1390/07/12
سنجش ميزان رضايتمندي ساکنان بافت قدیم از شاخصهای كيفيت زندگي آران و بیدگل ، شماره 13، فصلنامه مطالعات و پژوهشهای شهری و منطقه ای دانلود 1391/04/01
نقش ادراک محیطی در نگرش مردم شهرضا نسبت به قشقائي های ساکن در شهر ، شماره 39، فصلنامه فضای جغرافیایی دانلود 1391/04/01
تحلیل فضایی نحوه و میزان گذران اوقات فراغت نمونه موردی شهر کاشان ، شماره 1، فصلنامه مطالعات توسعه اجتماعی و فرهنگی دانلود 1391/04/01
عوامل مؤثر بر گذران اوقات فراغت در مناطق شهری ایران (مطالعه موردی: منطقه 8 مشهد)، شماره 7، فصلنامه برنامه ریزی منطقه ای دانلود 1391/07/01
تحلیلی برنقش سرمایه های انسانی در توسعه شهر کاشان ، شماره8، فصلنامه برنامه ریزی منطقه ای دانلود 1391/10/01
ادراك گردشگران از سطح كيفيت خدمات در شهر كاشان ، شماره 36، فصلنامه جغرافیا دانلود 1392/01/01
عوامل موثر بر شكل گيري حاشيه نشيني در شهر كاشان: نمونه موردي محله غربت ها و پمپ رعيتي ، شماره 36، فصلنامه جغرافیا دانلود 1392/01/01

 
     

کلیه حقوق متعلق به مرجع متخصصین ایران می باشد.
Protected under Iranian Copyright laws - (C) 1999-2020 irexperts.ir - Privacy Policy (in Persian)