مشاهده صفحه خانگی خانم سیده نگار قایمی نیری

مشخصات متخصص
صفحه نخست
دانلود رزومه
تابلو اعلانات
سوابق شغلی
سوابق تحصیلی
سوابق پژوهشی
 
https://irexperts.ir/site/280496   مشخصات متخصص Online/Offline
 
 

دریافت رزومه دریافت
پروفایل تائید شده است
نام:   سیده نگار
نام خانوادگی:   قایمی نیری
رشته تحصیلی:   زبان و ادبیات فارسی
گرایش:   محض
مدرک تحصیلی:   لیسانس
عضو بانک:   علوم انسانی > زبان و ادبیات فارسی
علوم انسانی > ارتباطات و علوم اجتماعی
علوم انسانی > حقوق
کشور:   ایران
استان/ایالت:   تهران‌
شهرستان:   ورامين‌
آدرس اینترنتی: http://IrExperts.ir...  
مهارتهای تخصصی:
 
 
     
 
*  سوابق شغلی متخصص    
 
 
نام شرکت / موسسهسمت سازمانیشرح فعالیتتاریخ شروعتاریخ اتمام
رورنامه جام جم خبرنگار خبرنگار 1392/03/06
 
ادامه دارد
 
کارخانه طب و پلیمر 1388/11/01
 
1390/06/31
 
موسسه آموزشی سیمیا مسول امور دفتری 1385/07/01
 
1388/03/31
 

 
     
 
*  سوابق تحصیلی متخصص    
 
 
تاریخ اخذ مدرکنام دانشگاه/موسسهعنوان رشتهعنوان گرایشعنوان مدرک
1389/12/01
 
دانشگاه پیام نور مرکز گرمسار زبان و ادبیات فارسی محض کارشناسی  

 
     
 
*  سوابق پژوهشی متخصص    
 
 
 
     

کلیه حقوق متعلق به مرجع متخصصین ایران می باشد.
Protected under Iranian Copyright laws - (C) 1999-2019 irexperts.ir - Privacy Policy (in Persian)