مشاهده صفحه خانگی خانم شهناز مالکی

مشخصات متخصص
صفحه نخست
دانلود رزومه
تابلو اعلانات
سوابق شغلی
سوابق تحصیلی
سوابق پژوهشی
 
https://irexperts.ir/site/286021   مشخصات متخصص Online/Offline
 
 

دریافت رزومه دریافت
پروفایل تائید شده است
نام:   شهناز
نام خانوادگی:   مالکی
رشته تحصیلی:   دکترای تخصصی آموزش بهداشت و ارتقای سلامت
گرایش:   آموزش بهداشت و ارتقای سلامت
مدرک تحصیلی:   دکترای تخصصی (پزشکی)
عضو بانک:   علوم پزشکی > پرستاری

فنی مهندسی > عمران
کشور:   ایران
استان/ایالت:   گیلان
شهرستان:   رشت
آدرس اینترنتی: http://IrExperts.ir...  
مهارتهای تخصصی:
 
 
     
 
*  سوابق شغلی متخصص    
 
 
نام شرکت / موسسهسمت سازمانیشرح فعالیتتاریخ شروعتاریخ اتمام
1382/07/15
 
ادامه دارد
 
پرستار بخش های داخلی ،جراحی زنان ،نوزادان،ICU 1379/07/14
 
1381/10/15
 

 
     
 
*  سوابق تحصیلی متخصص    
 
 
تاریخ اخذ مدرکنام دانشگاه/موسسهعنوان رشتهعنوان گرایشعنوان مدرک
1391/07/01
 
علوم پزشکی آموزش بهداشت و ارتقای سلامت کارشناسی ارشد  
1379/04/29
 
دانشگاه علوم پزشکی پرستاری کارشناسی  

 
     
 
*  سوابق پژوهشی متخصص    
 
 
 
     

کلیه حقوق متعلق به مرجع متخصصین ایران می باشد.
Protected under Iranian Copyright laws - (C) 1999-2020 irexperts.ir - Privacy Policy (in Persian)