مشاهده صفحه خانگی خانم mahbubeh hematian

مشخصات متخصص
صفحه نخست
دانلود رزومه
تابلو اعلانات
سوابق شغلی
سوابق تحصیلی
سوابق پژوهشی
 
https://irexperts.ir/site/287681   مشخصات متخصص Online/Offline
 
 

دریافت رزومه دریافت
پروفایل تائید شده است
نام:   mahbubeh
نام خانوادگی:   hematian
رشته تحصیلی:   کشاورزی و صنایع غذایی
گرایش:   تولیدات گیاهی
مدرک تحصیلی:   فوق لیسانس
عضو بانک:   فنی مهندسی > کشاورزی و صنایع غذایی
فنی مهندسی > کشاورزی و صنایع غذایی
فنی مهندسی > کشاورزی و صنایع غذایی
کشور:   ایران
استان/ایالت:   چهارمحال‌ بختیاری‌
شهرستان:   شهركرد
آدرس اینترنتی: http://IrExperts.ir...  
مهارتهای تخصصی:
 
 
     
 
*  سوابق شغلی متخصص    
 
 
نام شرکت / موسسهسمت سازمانیشرح فعالیتتاریخ شروعتاریخ اتمام
صندوق بیمه بانک کشاورزی 1389/02/01
 
ادامه دارد
 

 
     
 
*  سوابق تحصیلی متخصص    
 
 
تاریخ اخذ مدرکنام دانشگاه/موسسهعنوان رشتهعنوان گرایشعنوان مدرک
1386/06/01
 
دانشگاه تهران تولیدات گیاهی کارشناسی ارشد  
1384/06/01
 
دانشگاه شهرکرد زراعت و اصلاح نباتات کارشناسی  

 
     
 
*  سوابق پژوهشی متخصص    
 
 
 
     

کلیه حقوق متعلق به مرجع متخصصین ایران می باشد.
Protected under Iranian Copyright laws - (C) 1999-2020 irexperts.ir - Privacy Policy (in Persian)