مشاهده صفحه خانگی آقای یونس خادمی

مشخصات متخصص
صفحه نخست
دانلود رزومه
تابلو اعلانات
سوابق شغلی
سوابق تحصیلی
سوابق پژوهشی
 
https://irexperts.ir/site/293351   مشخصات متخصص Online/Offline
 
 

دریافت رزومه دریافت
پروفایل تائید شده است
نام:   یونس
نام خانوادگی:   خادمی
رشته تحصیلی:   تربیت بدنی و علوم ورزشی
گرایش:   بیوشیمی و متابولیسم ورزشی
مدرک تحصیلی:   دکترا (غیر پزشکی)
عضو بانک:   تربیت بدنی و علوم ورزشی
علوم پزشکی > تغذیه
سایر تخصص ها
کشور:   ایران
استان/ایالت:   یزد
شهرستان:   یزد
آدرس اینترنتی: http://IrExperts.ir...  
مهارتهای تخصصی:
 
 
     
 
*  سوابق شغلی متخصص    
 
 
نام شرکت / موسسهسمت سازمانیشرح فعالیتتاریخ شروعتاریخ اتمام
دانشگاه آزاد اسلامی مدرس 1389/11/20
 
1391/03/30
 

 
     
 
*  سوابق تحصیلی متخصص    
 
 
تاریخ اخذ مدرکنام دانشگاه/موسسهعنوان رشتهعنوان گرایشعنوان مدرک
1390/03/31
 
علوم و تحقیقات فارس تربیت بدنی فیزیولوژی ورزشی کارشناسی ارشد  
1388/03/31
 
شهرکرد تربیت بدنی فیزیولوژی ورزشی کارشناسی  

 
     
 
*  سوابق پژوهشی متخصص    
 
 
 
     

کلیه حقوق متعلق به مرجع متخصصین ایران می باشد.
Protected under Iranian Copyright laws - (C) 1999-2020 irexperts.ir - Privacy Policy (in Persian)