مشاهده صفحه خانگی آقای ابوالفضل زارع مهرجردی

مشخصات متخصص
صفحه نخست
دانلود رزومه
تابلو اعلانات
سوابق شغلی
سوابق تحصیلی
سوابق پژوهشی
 
https://irexperts.ir/site/293742   مشخصات متخصص Online/Offline
 
 

دریافت رزومه دریافت
پروفایل تائید شده است
نام:   ابوالفضل
نام خانوادگی:   زارع مهرجردی
رشته تحصیلی:   برق
گرایش:   قدرت
مدرک تحصیلی:   دانشجو
عضو بانک:   فنی مهندسی > برق
فنی مهندسی > روباتیک
فنی مهندسی > نانو تکنولوژی
کشور:   ایران
استان/ایالت:   یزد
شهرستان:   یزد
آدرس اینترنتی: http://IrExperts.ir...  
مهارتهای تخصصی:
 
 
     
 
*  سوابق شغلی متخصص    
 
 
نام شرکت / موسسهسمت سازمانیشرح فعالیتتاریخ شروعتاریخ اتمام
سازمان آموزش وپرورش استان يزد معاون اجرايي دبيرستان معاون دبيرستان 1390/07/01
 
ادامه دارد
 
سازمان آموزش وپرورش استان هرمزگان هنر آموز تدريس در هنرستانها 1386/07/01
 
1390/07/01
 
شرکت مدبرگسترنيرو ناظر برق منطقه اي استان هرمزگان نظارت بر روي شرکت توزيع برق پارسيان 1384/05/15
 
1386/07/30
 
شرکت افراشيمي يزد سرپرست برق راه اندازي کل سيستم برق کارخانه 1382/12/02
 
1383/12/23
 

 
     
 
*  سوابق تحصیلی متخصص    
 
 
تاریخ اخذ مدرکنام دانشگاه/موسسهعنوان رشتهعنوان گرایشعنوان مدرک
1393/12/23
 
دانشگاه آزاد اسلامي واحد بافق برق قدرت دانشجو فوق ليسانس  
1381/12/23
 
دانشگاه آزاداسلامي واحد يزد برق قدرت مهندسي  

 
     
 
*  سوابق پژوهشی متخصص    
 
 
 
     

کلیه حقوق متعلق به مرجع متخصصین ایران می باشد.
Protected under Iranian Copyright laws - (C) 1999-2019 irexperts.ir - Privacy Policy (in Persian)