مشاهده صفحه خانگی آقای abbas dolatyari

مشخصات متخصص
صفحه نخست
دانلود رزومه
تابلو اعلانات
سوابق شغلی
سوابق تحصیلی
سوابق پژوهشی
 
https://irexperts.ir/site/294710   مشخصات متخصص Online/Offline
 
 

دریافت رزومه دریافت
پروفایل تائید شده است
نام:   abbas
نام خانوادگی:   dolatyari
رشته تحصیلی:   باستان شناسی
گرایش:   دوره اسلامی
مدرک تحصیلی:   فوق لیسانس
عضو بانک:   سایر تخصص ها
سایر تخصص ها
سایر تخصص ها
کشور:   ایران
استان/ایالت:   تهران‌
شهرستان:   تهران
آدرس اینترنتی: http://IrExperts.ir...  
مهارتهای تخصصی:
 
 
     
 
*  سوابق شغلی متخصص    
 
 
 
     
 
*  سوابق تحصیلی متخصص    
 
 
تاریخ اخذ مدرکنام دانشگاه/موسسهعنوان رشتهعنوان گرایشعنوان مدرک
1393/06/14
 
موسسه غیرانتفاعی غیردولتی گلستان- گرگان باستان شناسی دوره اسلامی فوق الیسانس  

 
     
 
*  سوابق پژوهشی متخصص    
 
 
عنوان فعالیتفایل خلاصهفایل کاملتاریخ انجام
مقالات: ISI Khazaee, M., M. D. Glascock, P. Masjedi, F. KhademiNadoshan, R. SoleimaniFarsani,M. Delfan, B. Sodaie, A. Mansori, A. Dolatyari. (In Press) Sourcing obsidian tools found inwestern Iran to southeastern Turkey:a case study for the sites of Eastern Chia Sabz andChoghaAhovan. Anatolian Studies. علمي – ترويجي: 1. دولت ياي، عبّاس: ويژگي هاي تعزيه در سيستان، فصلنامه فرهنگ و مردم ايران، تهران، شماره 26 پاييز 1390، صص 65-78 2. دولت ياي، عبّاس: تأثير باد بر فرهنگ مردم سيستان، فصلنامه فرهنگ و مردم ايران، تهران، شماره 32 بهار 1392، صص 129-144 همايش ملي: 1. خزايي كوهپر، مصطفي؛ مسجدي خاك، پرستو؛ دولت ياري، عبّاس؛ خادمي ندوشن، فرهنگ: مسيرهاي تبادل ابسيدين در ايران، همايش ملي باستان شناسي ايران «دستاوردها، فرصت ها، آسيب ها، دانشگاه هنر بيرجند، 1392 1392/01/14

 
     

کلیه حقوق متعلق به مرجع متخصصین ایران می باشد.
Protected under Iranian Copyright laws - (C) 1999-2019 irexperts.ir - Privacy Policy (in Persian)