مشاهده صفحه خانگی آقای مجید سعیدی راد

مشخصات متخصص
صفحه نخست
دانلود رزومه
تابلو اعلانات
سوابق شغلی
سوابق تحصیلی
سوابق پژوهشی
 
https://irexperts.ir/site/297740   مشخصات متخصص Online/Offline
 
 

دریافت رزومه دریافت
پروفایل تائید شده است
نام:   مجید
نام خانوادگی:   سعیدی راد
رشته تحصیلی:   جغرافیا
گرایش:   امایش سرزمین
مدرک تحصیلی:   دکترا (غیر پزشکی)
عضو بانک:   علوم پایه > جغرافیا
فنی مهندسی > معماری
علوم انسانی > گردشگری
کشور:   ایران
استان/ایالت:   تهران‌
شهرستان:   تهران
آدرس اینترنتی: http://IrExperts.ir...  
مهارتهای تخصصی:
 
 
     
 
*  سوابق شغلی متخصص    
 
 
نام شرکت / موسسهسمت سازمانیشرح فعالیتتاریخ شروعتاریخ اتمام
دانشگاه غیر انتفاعی رسام مدرس گروه شهرسازی 1393/11/24
 
1393/11/24
 
دانشگاه علمی کاربردی رودهن مدرس گروه شهرسازی 1393/11/24
 
1393/11/24
 

 
     
 
*  سوابق تحصیلی متخصص    
 
 
تاریخ اخذ مدرکنام دانشگاه/موسسهعنوان رشتهعنوان گرایشعنوان مدرک
1392/06/31
 
شهید بهشتی جغرافیا برنامه ریزی آمایش دکتری  
1392/06/31
 
شهید بهشتی جغرافیا برنامه ریزی روستایی کارشناسی ارشد  
1390/06/31
 
شهید بهشتی جغرافیا طبیعی کارشناسی  

 
     
 
*  سوابق پژوهشی متخصص    
 
 
 
     

کلیه حقوق متعلق به مرجع متخصصین ایران می باشد.
Protected under Iranian Copyright laws - (C) 2018 irexperts.ir - Privacy Policy (in Persian)