مشاهده صفحه خانگی خانم ساناز جوکاری

مشخصات متخصص
صفحه نخست
دانلود رزومه
تابلو اعلانات
سوابق شغلی
سوابق تحصیلی
سوابق پژوهشی
 
https://irexperts.ir/site/305463   مشخصات متخصص Online/Offline
 
 

دریافت رزومه دریافت
پروفایل تائید شده است
نام:   ساناز
نام خانوادگی:   جوکاری
رشته تحصیلی:   صنایع
گرایش:   صنایع
مدرک تحصیلی:   لیسانس
عضو بانک:   فنی مهندسی > صنایع
مدیریت، مالی و بازرگانی>مدیریت فنی و اجرایی
مدیریت، مالی و بازرگانی>مدیریت اجرایی
کشور:   ایران
استان/ایالت:   فارس
شهرستان:   شيراز
آدرس اینترنتی: http://afsar-gosikhte.blogfa.com  
مهارتهای تخصصی:
 
 
     
 
*  سوابق شغلی متخصص    
 
 
 
     
 
*  سوابق تحصیلی متخصص    
 
 
 
     
 
*  سوابق پژوهشی متخصص    
 
 
 
     

کلیه حقوق متعلق به مرجع متخصصین ایران می باشد.
Protected under Iranian Copyright laws - (C) 1999-2020 irexperts.ir - Privacy Policy (in Persian)