مشاهده صفحه خانگی خانم مهسا سپه وند

مشخصات متخصص
صفحه نخست
دانلود رزومه
تابلو اعلانات
سوابق شغلی
سوابق تحصیلی
سوابق پژوهشی
 
https://irexperts.ir/site/305597   مشخصات متخصص Online/Offline
 
 

دریافت رزومه دریافت
پروفایل تائید شده است
نام:   مهسا
نام خانوادگی:   سپه وند
رشته تحصیلی:   شیمی
گرایش:   محض
مدرک تحصیلی:   دانشجو
عضو بانک:   فنی مهندسی > شیمی
فنی مهندسی > نانو تکنولوژی
فنی مهندسی > پلیمر
کشور:   ایران
استان/ایالت:   خوزستان
شهرستان:  
آدرس اینترنتی: http://IrExperts.ir...  
مهارتهای تخصصی:
 
 
     
 
*  سوابق شغلی متخصص    
 
 
 
     
 
*  سوابق تحصیلی متخصص    
 
 
 
     
 
*  سوابق پژوهشی متخصص    
 
 
 
     

کلیه حقوق متعلق به مرجع متخصصین ایران می باشد.
Protected under Iranian Copyright laws - (C) 1999-2020 irexperts.ir - Privacy Policy (in Persian)