مشاهده صفحه خانگی آقای محمد اسماعیل حاجیان

مشخصات متخصص
صفحه نخست
دانلود رزومه
تابلو اعلانات
سوابق شغلی
سوابق تحصیلی
سوابق پژوهشی
 
https://irexperts.ir/site/307869   مشخصات متخصص Online/Offline
 
 

دریافت رزومه دریافت
پروفایل تائید شده است
نام:   محمد اسماعیل
نام خانوادگی:   حاجیان
رشته تحصیلی:   کامپیوتر
گرایش:   ریاضی
مدرک تحصیلی:   فوق لیسانس
عضو بانک:   فنی مهندسی > کامپیوتر
فنی مهندسی > صنایع
مدیریت، مالی و بازرگانی
کشور:   ایران
استان/ایالت:   تهران‌
شهرستان:   تهران
آدرس اینترنتی: http://IrExperts.ir...  
مهارتهای تخصصی:
پیام متخصص:
 
 
     
 
*  سوابق شغلی متخصص    
 
 
نام شرکت / موسسهسمت سازمانیشرح فعالیتتاریخ شروعتاریخ اتمام
دانشكده فني شهيد باهنر زاهدان مدرس تدريس 1386/09/23
 
1393/09/23
 
شوراي حل اختلاف 23 زاهدان رييس رسيدگي به دادخواستهاي مردمي 1380/09/23
 
1393/09/23
 
مدارس غير انتفاعي استان مدرس تدريس 1380/09/23
 
1393/09/23
 

 
     
 
*  سوابق تحصیلی متخصص    
 
 
تاریخ اخذ مدرکنام دانشگاه/موسسهعنوان رشتهعنوان گرایشعنوان مدرک
1376/06/29
 
پيام نور رياضي محض كارشناسي  

 
     
 
*  سوابق پژوهشی متخصص    
 
 
 
     

کلیه حقوق متعلق به مرجع متخصصین ایران می باشد.
Protected under Iranian Copyright laws - (C) 1999-2019 irexperts.ir - Privacy Policy (in Persian)