مشاهده صفحه خانگی خانم Ava gholami

مشخصات متخصص
صفحه نخست
دانلود رزومه
تابلو اعلانات
سوابق شغلی
سوابق تحصیلی
سوابق پژوهشی
 
https://irexperts.ir/site/308407   مشخصات متخصص Online/Offline
 
 

دریافت رزومه دریافت
پروفایل تائید شده است
نام:   Ava
نام خانوادگی:   gholami
رشته تحصیلی:   climatology
گرایش:   climatology
مدرک تحصیلی:   فوق لیسانس
عضو بانک:   سایر تخصص ها
سایر تخصص ها
سایر تخصص ها
کشور:   ایران
استان/ایالت:   کرمانشاه
شهرستان:  
آدرس اینترنتی: http://IrExperts.ir...  
مهارتهای تخصصی:
پیام متخصص:
 
 
     
 
*  سوابق شغلی متخصص    
 
 
نام شرکت / موسسهسمت سازمانیشرح فعالیتتاریخ شروعتاریخ اتمام
آموزشگاه زبانهای خارجی فراسو و رامیار مدرس 1391/06/10
 
ادامه دارد
 
آموزشگاه زبانهای خارجی فراسو و رامیار مترجم 1385/04/05
 
ادامه دارد
 

 
     
 
*  سوابق تحصیلی متخصص    
 
 
تاریخ اخذ مدرکنام دانشگاه/موسسهعنوان رشتهعنوان گرایشعنوان مدرک
1389/10/04
 
دانشگاه زنجان جغرافیای طبیعی اقلیم شناسی کارشناسی ارشد  

 
     
 
*  سوابق پژوهشی متخصص    
 
 
عنوان فعالیتفایل خلاصهفایل کاملتاریخ انجام
The utilization of the traditional architecture to reduce the energy consumption based on climatic conditions (Case study: Kermanshah City), The second National conference on Climate, Building and Energy, The university of Isfahan, Isfahan, Iran 1392/02/21
Survey of ecological laws and regulations (Case study: Uromiyeh lake), The National Conference on Tourism Development with an emphasis on national parks and wetlands, PNU, Galikesh, Golestan, Iran 1392/02/25
The determination of the best location of the building and the sunshade depth measurement based on the climatic design principles (Case study: Kermanshah City), International Conference on Civil, Architectural and Urban Sustainability. Islamic Azad University of Tabriz, Iran 1392/09/27

 
     

کلیه حقوق متعلق به مرجع متخصصین ایران می باشد.
Protected under Iranian Copyright laws - (C) 1999-2019 irexperts.ir - Privacy Policy (in Persian)