مشاهده صفحه خانگی خانم Shakiba Shahbakhty

مشخصات متخصص
صفحه نخست
دانلود رزومه
تابلو اعلانات
سوابق شغلی
سوابق تحصیلی
سوابق پژوهشی
 
https://irexperts.ir/site/309423   مشخصات متخصص Online/Offline
 
 

دریافت رزومه دریافت
پروفایل تائید شده است
نام:   Shakiba
نام خانوادگی:   Shahbakhty
رشته تحصیلی:   معماری
گرایش:  
مدرک تحصیلی:   لیسانس
عضو بانک:   فنی مهندسی > معماری
کشور:   ایران
استان/ایالت:   البرز
شهرستان:   کرج
آدرس اینترنتی: http://IrExperts.ir...  
مهارتهای تخصصی:
 
 
     
 
*  سوابق شغلی متخصص    
 
 
نام شرکت / موسسهسمت سازمانیشرح فعالیتتاریخ شروعتاریخ اتمام
معمارنت ژورنالیست 1391/10/01
 
1392/03/01
 
شرکت مهندسی اردیبهشت مهرازان کارشناس طراحی 1391/05/01
 
ادامه دارد
 

 
     
 
*  سوابق تحصیلی متخصص    
 
 
تاریخ اخذ مدرکنام دانشگاه/موسسهعنوان رشتهعنوان گرایشعنوان مدرک
1392/11/29
 
دانشگاه آزاد اسلامی قزوین مهندسی معماری کارشناسی  

 
     
 
*  سوابق پژوهشی متخصص    
 
 
 
     

کلیه حقوق متعلق به مرجع متخصصین ایران می باشد.
Protected under Iranian Copyright laws - (C) 1999-2019 irexperts.ir - Privacy Policy (in Persian)