مشاهده صفحه خانگی خانم معصومه رحیم لو

مشخصات متخصص
صفحه نخست
دانلود رزومه
تابلو اعلانات
سوابق شغلی
سوابق تحصیلی
سوابق پژوهشی
 
https://irexperts.ir/site/309486   مشخصات متخصص Online/Offline
 
 

دریافت رزومه دریافت
پروفایل تائید شده است
نام:   معصومه
نام خانوادگی:   رحیم لو
رشته تحصیلی:   ریاضیات
گرایش:  
مدرک تحصیلی:   فوق لیسانس
عضو بانک:   علوم پایه > ریاضیات
علوم پزشکی > تغذیه
علوم پزشکی > دندانپزشکی
کشور:   ایران
استان/ایالت:   آذربایجان‌ غربی‌
شهرستان:  
آدرس اینترنتی: http://IrExperts.ir...  
مهارتهای تخصصی:
 
 
     
 
*  سوابق شغلی متخصص    
 
 
نام شرکت / موسسهسمت سازمانیشرح فعالیتتاریخ شروعتاریخ اتمام
آموزشی و پژوهشی مدرس 1393/03/03
 
ادامه دارد
 

 
     
 
*  سوابق تحصیلی متخصص    
 
 
تاریخ اخذ مدرکنام دانشگاه/موسسهعنوان رشتهعنوان گرایشعنوان مدرک
1393/11/13
 
تبریز ریاضی فوق لیسانس  

 
     
 
*  سوابق پژوهشی متخصص    
 
 
 
     

کلیه حقوق متعلق به مرجع متخصصین ایران می باشد.
Protected under Iranian Copyright laws - (C) 1999-2019 irexperts.ir - Privacy Policy (in Persian)