مشاهده صفحه خانگی خانم سیما مهدی نژاد

مشخصات متخصص
صفحه نخست
دانلود رزومه
تابلو اعلانات
سوابق شغلی
سوابق تحصیلی
سوابق پژوهشی
 
https://irexperts.ir/site/310990   مشخصات متخصص Online/Offline
 
 

دریافت رزومه دریافت
پروفایل تائید شده است
نام:   سیما
نام خانوادگی:   مهدی نژاد
رشته تحصیلی:   شهرسازی
گرایش:   شهرسازی
مدرک تحصیلی:   دکترا (غیر پزشکی)
عضو بانک:   فنی مهندسی > معماری
هنر > بناهای تاریخی
فنی و مهندسی>شهرسازی
کشور:   ایران
استان/ایالت:   زنجان
شهرستان:   زنجان
آدرس اینترنتی: http://IrExperts.ir...  
مهارتهای تخصصی:
پیام متخصص:
 
 
     
 
*  سوابق شغلی متخصص    
 
 
 
     
 
*  سوابق تحصیلی متخصص    
 
 
 
     
 
*  سوابق پژوهشی متخصص    
 
 
 
     

کلیه حقوق متعلق به مرجع متخصصین ایران می باشد.
Protected under Iranian Copyright laws - (C) 1999-2020 irexperts.ir - Privacy Policy (in Persian)