مشاهده صفحه خانگی آقای کسری کتاب اللهی

مشخصات متخصص
صفحه نخست
دانلود رزومه
تابلو اعلانات
سوابق شغلی
سوابق تحصیلی
سوابق پژوهشی
 
https://irexperts.ir/site/317009   مشخصات متخصص Online/Offline
 
 

دریافت رزومه دریافت
پروفایل تائید شده است
نام:   کسری
نام خانوادگی:   کتاب اللهی
رشته تحصیلی:   مهندسی شهرسازی
گرایش:   طراحی شهری
مدرک تحصیلی:   فوق لیسانس
عضو بانک:   فنی مهندسی > معماری
کشور:   ایران
استان/ایالت:   کردستان
شهرستان:   سنندج
آدرس اینترنتی: http://www.nofa.ir...  
مهارتهای تخصصی:
 
 
     
 
*  سوابق شغلی متخصص    
 
 
نام شرکت / موسسهسمت سازمانیشرح فعالیتتاریخ شروعتاریخ اتمام
شرکت عمران و مسکن سازان کردستان/ شهرداری سنندج ممیز املاک ممیزی املاک 1394/05/31
 
1394/06/31
 
شرکت آمار بهداد طرح حمل و نقل جاده ای مبدأ - مقصد - کارفرما: سازمان حمل و نقل و پایانه های کشور رابط و مشاور طرح 1393/12/01
 
1394/03/01
 
همایش بین المللی معماری، عمران و شهرسازی (کانون انجمن های صنفی مهندسان معمار ایران- تهران) نوسینده مسئول مقاله: بازآفرینی معنایی بافت کهن با رویکرد شناختی (نمونه موردی: بافت قلاچوارلان سنندج) 1393/11/01
 
1393/12/30
 
همایش بین المللی معماری، عمران و شهرسازی (کانون انجمن های صنفی مهندسان معمار ایران- تهران) نویسنده مسئول مقاله: جستاری بر اصول معماری سبز در اصول معماری ساختمان های مسکونی ایرانی اسلامی 1393/11/01
 

 
اولین همایش ملی معماری مسکونی دانشگاه آزاد ملایر نویسنده مسئول مقاله: اثرات تجدد بر بافت محلات مسکونی شهرهای کهن 1393/10/01
 
1393/11/30
 
کنفرانس ملی شهرسازی،مدیریت شهری وتوسعه پایدار نویسنده مسئول مقاله: الگوی جدید محله بندی؛ با تأکید بر مفهوم مطلوبیت در مکانیابی مراکز محلات (نمونه مطالعاتی: ناحیه 19 شهر سنندج) 1393/10/01
 
1393/11/01
 
دومین کنفرانس بین المللی سازه، معماری و توسعه شهری دانشگاه تبریز نویسنده دوم مقاله: قابلیت سنجی استفاده از روش چیدمان فضا در ساماندهی ساختار کالبدی فضایی محلات (نمونه موردی: محله قلعه چهارلان سنندج) 1393/06/01
 
1393/07/24
 
دومین کنفرانس بین المللی سازه، معماری و توسعه شهری دانشگاه تبریز نویسنده مسئول مقاله: دستیابی به معیارهای مرمت شهری، جهت احیاء هویت محله قلاچوارلان سنندج با کاربست پیوند میان فضاها و ابنیه واجد ارزش 1393/06/01
 
1393/07/24
 
استانداری کردستان داده آما و بازبین طرح به هنگام سازی فهرست بهره برداران کشاورزی شهری استان کردستان 1392/11/22
 
1392/12/25
 
شرکت مهندسین مشاور ژیناب غرب برداشت وضع موجود تهیه طرح جامع-تفصیلی کانی دینار 1391/04/01
 
1391/04/30
 
شرکت آمار بهداد داده آما 1391/02/01
 
1391/03/30
 
استانداری کردستان داده آما و بازبین طرح 1390/09/01
 
1390/10/30
 

 
     
 
*  سوابق تحصیلی متخصص    
 
 
تاریخ اخذ مدرکنام دانشگاه/موسسهعنوان رشتهعنوان گرایشعنوان مدرک
1396/06/30
 
دانشگاه شهید رجائی تهران طراحی شهری کارشناسی ارشد طراحی شهری  
1393/06/31
 
دانشگاه کردستان مهندسی شهرسازی کارشناسی  

 
     
 
*  سوابق پژوهشی متخصص    
 
 
 
     

کلیه حقوق متعلق به مرجع متخصصین ایران می باشد.
Protected under Iranian Copyright laws - (C) 1999-2020 irexperts.ir - Privacy Policy (in Persian)