مشاهده صفحه خانگی خانم نجمه اسدالهی

مشخصات متخصص
صفحه نخست
دانلود رزومه
تابلو اعلانات
سوابق شغلی
سوابق تحصیلی
سوابق پژوهشی
 
https://irexperts.ir/site/317514   مشخصات متخصص Online/Offline
 
 

دریافت رزومه دریافت
پروفایل تائید شده است
نام:   نجمه
نام خانوادگی:   اسدالهی
رشته تحصیلی:   زمین شناسی
گرایش:   پترولوژی
مدرک تحصیلی:   فوق لیسانس
عضو بانک:   علوم پایه > زمین شناسی
فنی مهندسی > عمران
فنی مهندسی > معدن
کشور:   ایران
استان/ایالت:   خراسان‌ جنوبی‌
شهرستان:   بیرجند
آدرس اینترنتی: http://IrExperts.ir...  
مهارتهای تخصصی:
 
 
     
 
*  سوابق شغلی متخصص    
 
 
نام شرکت / موسسهسمت سازمانیشرح فعالیتتاریخ شروعتاریخ اتمام
شرکت ره ساخت اسکان اسفدن عضو هیات مدیره 1394/03/01
 
1394/08/11
 
شرکت راهساری ارتقاء دفتر فنی 1394/02/01
 
ادامه دارد
 
مهندسین مشاور طرح راه و تونل شرق دفتر فنی 1389/04/31
 
ادامه دارد
 

 
     
 
*  سوابق تحصیلی متخصص    
 
 
تاریخ اخذ مدرکنام دانشگاه/موسسهعنوان رشتهعنوان گرایشعنوان مدرک
1393/06/28
 
بیرجند زمین شناسی پترولوژی فوق لیسانس  
1389/04/31
 
بیرجند زمین شناسی کارشناسی  

 
     
 
*  سوابق پژوهشی متخصص    
 
 
 
     

کلیه حقوق متعلق به مرجع متخصصین ایران می باشد.
Protected under Iranian Copyright laws - (C) 1999-2020 irexperts.ir - Privacy Policy (in Persian)