مشاهده صفحه خانگی آقای ارش یاراحمدی

مشخصات متخصص
صفحه نخست
دانلود رزومه
تابلو اعلانات
سوابق شغلی
سوابق تحصیلی
سوابق پژوهشی
 
https://irexperts.ir/site/320710   مشخصات متخصص Online/Offline
 
 

دریافت رزومه دریافت
پروفایل تائید شده است
نام:   ارش
نام خانوادگی:   یاراحمدی
رشته تحصیلی:   مهندسی دریا - دریانوردی
گرایش:   بندروکشتیرانی
مدرک تحصیلی:   فوق لیسانس
عضو بانک:   فنی و مهندسی>HSE
علوم پزشکی>بهداشت صنعتی
علوم انسانی>تکنولوژی اموزشی
کشور:   ایران
استان/ایالت:   مازندران‌
شهرستان:   آمل
آدرس اینترنتی: http://IrExperts.ir...  
مهارتهای تخصصی:
پیام متخصص:
 
 
     
 
*  سوابق شغلی متخصص    
 
 
نام شرکت / موسسهسمت سازمانیشرح فعالیتتاریخ شروعتاریخ اتمام
مركز علمي كاربردي مهندسي دريا مدير گروه ناوبري مدرس دروس تخصصي 1387/07/01
 
ادامه دارد
 
مركز آموزش تخصصهاي دريايي محمود آباد مدرس دوره هاي تخصصي دريانوردي 1385/06/01
 
ادامه دارد
 
شركت ملي نفتكش ايران پرسنل دريايي فرمانده كشتي هاي تجاري 1374/08/07
 
ادامه دارد
 

 
     
 
*  سوابق تحصیلی متخصص    
 
 
تاریخ اخذ مدرکنام دانشگاه/موسسهعنوان رشتهعنوان گرایشعنوان مدرک
1389/11/01
 
دانشگاه علوم دريايي چابهار دريانوردي بندر و كشتيراني فوق ليسانس  
1385/06/01
 
موسسه آموزشي كشتيراني جمهوري اسلامي ايران كشتيهاي تجاري بالاي 3000 فرماندهي  
1369/07/01
 
دانشگاه علوم دريايي چابهار مهندسي دريا دريانوردي ليسانس  

 
     
 
*  سوابق پژوهشی متخصص    
 
 
عنوان فعالیتفایل خلاصهفایل کاملتاریخ انجام
بررسي طرح درس دوره هاي آموزش مهارت دريانوردي 1388/02/14
تهيه دستورالعمل اجراي دوره هاي آموزش با شبيه سازهاي دريانوردي 1390/04/20
بررسی امکانات مقابل با آلودگي نفتي و مواد خطرناك و سمي در بندر چابهار 1391/04/20
تحليلي بر فرايند مديريت منابع انساني در شركت هاي دريايي ايران 1391/09/20
مطالعه ارتباط استراتژی آموزش شبيه سازهای دريايی با توسعه حرفه ای دريانوردان 1392/07/03
بررسي اثر بخشي سيستم ثبت الكترونيك اطلاعات كشتي درصنعت دريانوردي 1392/10/12
بررسی عوامل موثر در توسعه مهارت دريانوردی و چالش های موجو 1392/12/19
بررسی نقش و چالشهای استفاده از تکنولوژی شبيه ساز در آموزش دريانوردی 1392/12/19
بررسي دستورالعمل هاي جديد دوره هاي مهارتي دريانوردي بر اساس STCW 2010 1393/06/01

 
     

کلیه حقوق متعلق به مرجع متخصصین ایران می باشد.
Protected under Iranian Copyright laws - (C) 1999-2019 irexperts.ir - Privacy Policy (in Persian)