مشاهده صفحه خانگی آقای رسول وکیلی

مشخصات متخصص
صفحه نخست
دانلود رزومه
تابلو اعلانات
سوابق شغلی
سوابق تحصیلی
سوابق پژوهشی
 
* تابلو اعلانات متخصص همه
 
 
 
     
 
https://irexperts.ir/site/322439   مشخصات متخصص Online/Offline
 
 

دریافت رزومه دریافت
پروفایل تائید شده است
نام:   رسول
نام خانوادگی:   وکیلی
رشته تحصیلی:   روابط سیاسی
گرایش:   روابط دیپلماتیک
مدرک تحصیلی:   ---------------------
عضو بانک:   فنی و مهندسی>شهرسازی
مدیریت، مالی و بازرگانی > اقتصاد
مدیریت، مالی و بازرگانی>مدیریت استراتژیک
کشور:   ایران
استان/ایالت:   اصفهان‌
شهرستان:   اصفهان
آدرس اینترنتی: http://Drvakili.ir  
مهارتهای تخصصی:
پیام متخصص:
 
 
     
 
*  سوابق شغلی متخصص    
 
 
نام شرکت / موسسهسمت سازمانیشرح فعالیتتاریخ شروعتاریخ اتمام
استخدام دولت در چند حوزه و شاخه متفاوت اجرایی، مدیریتی و آموزشی در چند استان 1378/11/16
 
ادامه دارد
 

 
     
 
*  سوابق تحصیلی متخصص    
 
 
 
     
 
*  سوابق پژوهشی متخصص    
 
 
 
     

کلیه حقوق متعلق به مرجع متخصصین ایران می باشد.
Protected under Iranian Copyright laws - (C) 2018 irexperts.ir - Privacy Policy (in Persian)