مشاهده صفحه خانگی خانم الهام فرخی

مشخصات متخصص
صفحه نخست
دانلود رزومه
تابلو اعلانات
سوابق شغلی
سوابق تحصیلی
سوابق پژوهشی
 
https://irexperts.ir/site/325029   مشخصات متخصص Online/Offline
 
 

دریافت رزومه دریافت
پروفایل تائید شده است
نام:   الهام
نام خانوادگی:   فرخی
رشته تحصیلی:   کشاورزی و صنایع غذایی
گرایش:   ابیاری و زهکشی
مدرک تحصیلی:   دکترا (غیر پزشکی)
عضو بانک:   فنی مهندسی > کشاورزی و صنایع غذایی
فنی مهندسی > محیط زیست و منابع طبیعی
کشور:   ایران
استان/ایالت:   تهران‌
شهرستان:   تهران
آدرس اینترنتی: http://IrExperts.ir...  
مهارتهای تخصصی:
پیام متخصص:
 
 
     
 
*  سوابق شغلی متخصص    
 
 
نام شرکت / موسسهسمت سازمانیشرح فعالیتتاریخ شروعتاریخ اتمام
شرکت عمران مومان چابهار عضو گروه تحقیق و توسعه مطالعات در زمینه کاربردهای جدید صنعت معدن پرلیت در کشاورزی 1393/08/01
 
ادامه دارد
 
شركت مهندسين مشاور صدر آب پويا کارشناس طراحی شبکه فاضلاب و مطالعات آبیاری و زهکشی 1390/03/15
 
1391/07/10
 
شركت مهندسين مشاور رويان کارشناس طراحی سیستم های تحت فشار آبیاری و زهکشی 1389/10/01
 
1390/03/25
 
دانشگاه آزاد اسلامي واحد ورامين مدرس تدریس دروس مشترک با رشته های صنایع غذایی و زراعت 1389/06/01
 
1391/04/10
 
شركت مهندسين مشاور لار کارشناس مطالعات فاز یک آبياري 1389/06/01
 
1391/04/10
 

 
     
 
*  سوابق تحصیلی متخصص    
 
 
تاریخ اخذ مدرکنام دانشگاه/موسسهعنوان رشتهعنوان گرایشعنوان مدرک
1393/10/13
 
دانشگاه تربیت مدرس مهندسی کشاورزی آبیاری و زهکشی دکتری  
1388/12/20
 
دانشگاه بو علی سینا همدان مهندسی کشاورزی آبیاری و زهکشی کارشناسی ارشد  
1386/03/31
 
دانشگاه ملی زابل مهندسی آب آبیاری و زهکشی کارشناسی  

 
     
 
*  سوابق پژوهشی متخصص    
 
 
عنوان فعالیتفایل خلاصهفایل کاملتاریخ انجام
نگراني هاي كيفي منابع آب زيرزميني كشور در اثر نيترات 1386/11/13
مطالعه پتانسيل خورندگي و رسوب گذاري آب هاي سطحي آذربايجان غربي 1387/11/13
بررسي تاثير انسو بر آبدهي رودخانه هاي استان آذربايجان غربي 1387/11/13
بررسي وضعيت خشكسالي و تاثير آن بر كيفيت آب رودخانه هاي مهم شهرستان اروميه 1387/11/13
تحليل خشكسالي هاي هواشناسي (با استفاده از نرم افزار DIP) و هيدرولوژيكي (مطالعه موردي اروميه و خوي) 1387/11/13
بررسي وضعيت كيفي آب حوزه قره چاي از لحاظ خورندگي و رسوب گذاري (استان همدان) 1388/11/13
مطالعه تغييرات كود نيتروژن و رطوبت در مزرعه اي مجهز به سيستم كودآبياري قطره اي 1388/11/13
مدل سازي انتقال آب و نيترات در مزرعه پياز تحت سيستم كودآبياري قطره اي با استفاده از مدل Hydrus-1D 1388/11/13
ارزيابي مدل SWAP در برآورد توزيع رطوبت خاك تحت كميت هاي مختلف آبياري 1388/11/13
ارزيابي مدل SWAP در برآورد الگوي توزيع رطوبت خاك تحت مديريت آبياري قطره اي 1389/11/13

 
     

کلیه حقوق متعلق به مرجع متخصصین ایران می باشد.
Protected under Iranian Copyright laws - (C) 1999-2019 irexperts.ir - Privacy Policy (in Persian)