مشاهده صفحه خانگی آقای هادی هوشمند

مشخصات متخصص
صفحه نخست
دانلود رزومه
تابلو اعلانات
سوابق شغلی
سوابق تحصیلی
سوابق پژوهشی
 
https://irexperts.ir/site/325082   مشخصات متخصص Online/Offline
 
 

دریافت رزومه دریافت
پروفایل تائید شده است
نام:   هادی
نام خانوادگی:   هوشمند
رشته تحصیلی:   برق
گرایش:   کنترل
مدرک تحصیلی:   فوق لیسانس
عضو بانک:   فنی مهندسی > برق
فنی مهندسی > برق
فنی مهندسی > برق
کشور:   ایران
استان/ایالت:   تهران‌
شهرستان:   تهران
آدرس اینترنتی: http://IrExperts.ir...  
مهارتهای تخصصی:
 
 
     
 
*  سوابق شغلی متخصص    
 
 
نام شرکت / موسسهسمت سازمانیشرح فعالیتتاریخ شروعتاریخ اتمام
شرکت توزیع نیروی برق استان تهران مهندس برق- برقکار صنعتی 1393/02/05
 
ادامه دارد
 
شرکت ملی گاز ایران مهندس ناظر 1390/02/05
 
1393/01/15
 
شرکت کنترل سنج پویا مهندس ناظر 1389/09/05
 
1390/11/20
 
شرکت پتروشیمی خراسان کار فن و کار آموز 1389/04/01
 
1389/07/01
 

 
     
 
*  سوابق تحصیلی متخصص    
 
 
تاریخ اخذ مدرکنام دانشگاه/موسسهعنوان رشتهعنوان گرایشعنوان مدرک
1393/11/30
 
تهران مرکزی مهندسی برق کنترل  
1389/11/30
 
صتعتی بابل مهندسی برق کنترل  

 
     
 
*  سوابق پژوهشی متخصص    
 
 
 
     

کلیه حقوق متعلق به مرجع متخصصین ایران می باشد.
Protected under Iranian Copyright laws - (C) 1999-2019 irexperts.ir - Privacy Policy (in Persian)