مشاهده صفحه خانگی آقای هوشنگ امیری زاده بازوند

مشخصات متخصص
صفحه نخست
دانلود رزومه
تابلو اعلانات
سوابق شغلی
سوابق تحصیلی
سوابق پژوهشی
 
https://irexperts.ir/site/325557   مشخصات متخصص Online/Offline
 
 

دریافت رزومه دریافت
پروفایل تائید شده است
نام:   هوشنگ
نام خانوادگی:   امیری زاده بازوند
رشته تحصیلی:   برق
گرایش:   قدرت
مدرک تحصیلی:   فوق لیسانس
عضو بانک:   فنی مهندسی > برق
علوم انسانی>روانشناسی خانواده
کشور:   ایران
استان/ایالت:   لرستان
شهرستان:   کوهدشت
آدرس اینترنتی: http://IrExperts.ir...  
مهارتهای تخصصی:
پیام متخصص:
 
 
     
 
*  سوابق شغلی متخصص    
 
 
نام شرکت / موسسهسمت سازمانیشرح فعالیتتاریخ شروعتاریخ اتمام
شرکت برق منطقه ای باختر(امورانتقال برق مرکزی،پست برق 400/230کیلوولتDCSمهرشازند) مهندس برق کارشناس بهره برداری 1392/09/13
 
ادامه دارد
 
شرکت برق منطقه ای باختر(امورانتقال برق لرستان،پست برق63/20کیلوولت کوهدشت) تکنیسین برق تکنیسین بهره برداری 1391/08/01
 
1392/09/13
 
هنرستان(لرستان -رومشگان) مدرس 1389/07/01
 
1390/03/10
 
شرکت برق منطقه ای باختر(امورانتقال برق لرستان،پست برق63/20کیلوولت سراب دوره چگنی) تکنیسین برق تکنیسین بهره برداری 1387/03/30
 
1391/08/01
 
شرکت برق منطقه ای باختر(امورانتقال برق لرستان،پست برق230/63کیلوولت کوهدشت) تکنیسین برق تکنیسین بهره برداری 1381/03/18
 
1387/02/20
 
شرکت برق منطقه ای باختر(امورانتقال برق لرستان،پست برق63/20کیلوولت کوهدشت) تکنیسین برق تکنیسین بهره برداری 1378/09/30
 
1381/03/18
 

 
     
 
*  سوابق تحصیلی متخصص    
 
 
تاریخ اخذ مدرکنام دانشگاه/موسسهعنوان رشتهعنوان گرایشعنوان مدرک
1393/11/16
 
آزادواحدعلوم وتحقیقات بروجرد مهندسی برق قدرت کارشناسی ارشد  
1389/05/15
 
آزادواحدبروجرد مهندسی برق شبکه های انتقال وتوزیع کارشناسی  
1378/06/26
 
مجتمع سازندگی وآموزش غرب کرمانشاه(وزارت نیرو) برق قدرت کاردانی  

 
     
 
*  سوابق پژوهشی متخصص    
 
 
عنوان فعالیتفایل خلاصهفایل کاملتاریخ انجام
طراحی سیستم زمین در پست های برق63و230کیلوولت 1389/03/18
مکان یابی خطادرشبکه انتقال برق باختر مبتنی براندازه گیری ولتاژبااستفاده ازواحداندازه گیری فازوری(PMU) 1393/11/16

 
     

کلیه حقوق متعلق به مرجع متخصصین ایران می باشد.
Protected under Iranian Copyright laws - (C) 1999-2020 irexperts.ir - Privacy Policy (in Persian)