مشاهده صفحه خانگی آقای مسعود رمضانی

مشخصات متخصص
صفحه نخست
دانلود رزومه
تابلو اعلانات
سوابق شغلی
سوابق تحصیلی
سوابق پژوهشی
 
https://irexperts.ir/site/327074   مشخصات متخصص Online/Offline
 
 

دریافت رزومه دریافت
پروفایل تائید شده است
نام:   مسعود
نام خانوادگی:   رمضانی
رشته تحصیلی:   حسابداری
گرایش:   حسابداری
مدرک تحصیلی:   دانشجو
عضو بانک:   مدیریت، مالی و بازرگانی > حسابداری
مدیریت، مالی و بازرگانی > اقتصاد
مدیریت، مالی و بازرگانی > مدیریت
کشور:   ایران
استان/ایالت:   خراسان رضوی
شهرستان:   مشهد
آدرس اینترنتی: http://IrExperts.ir...  
مهارتهای تخصصی:
 
 
     
 
*  سوابق شغلی متخصص    
 
 
نام شرکت / موسسهسمت سازمانیشرح فعالیتتاریخ شروعتاریخ اتمام
موسسه حسابرسی حسابدار رسمی حسابرسی مالی / تدریس حسابداری 1379/02/01
 
ادامه دارد
 

 
     
 
*  سوابق تحصیلی متخصص    
 
 
تاریخ اخذ مدرکنام دانشگاه/موسسهعنوان رشتهعنوان گرایشعنوان مدرک
1401/08/21
 
دانشگاه آزاد اسلامی حسابداری حسابداری دانشجوی دکتری حسابداری  

 
     
 
*  سوابق پژوهشی متخصص    
 
 
عنوان فعالیتفایل خلاصهفایل کاملتاریخ انجام
مسولیتهای زیست محیطی شرکتها و ریسک حسابرسی 1392/12/18

 
     

کلیه حقوق متعلق به مرجع متخصصین ایران می باشد.
Protected under Iranian Copyright laws - (C) 1999-2020 irexperts.ir - Privacy Policy (in Persian)