مشاهده صفحه خانگی آقای محمد احمدپور

مشخصات متخصص
صفحه نخست
دانلود رزومه
تابلو اعلانات
سوابق شغلی
سوابق تحصیلی
سوابق پژوهشی
 
https://irexperts.ir/site/327947   مشخصات متخصص Online/Offline
 
 

دریافت رزومه دریافت
پروفایل تائید شده است
نام:   محمد
نام خانوادگی:   احمدپور
رشته تحصیلی:   مکانیک
گرایش:   مهندسی تکنولوژی خودرو
مدرک تحصیلی:   لیسانس
عضو بانک:   فنی و مهندسی>مکانیک-جامدات
فنی مهندسی > صنایع
فنی مهندسی > روباتیک
کشور:   ایران
استان/ایالت:   خوزستان
شهرستان:   آبادان
آدرس اینترنتی: http://IrExperts.ir...  
مهارتهای تخصصی:
 
 
     
 
*  سوابق شغلی متخصص    
 
 
نام شرکت / موسسهسمت سازمانیشرح فعالیتتاریخ شروعتاریخ اتمام
1354/07/01
 
ادامه دارد
 

 
     
 
*  سوابق تحصیلی متخصص    
 
 
تاریخ اخذ مدرکنام دانشگاه/موسسهعنوان رشتهعنوان گرایشعنوان مدرک
1388/01/25
 
آزاد آبادان مکانیک مهندسی تکنولوژی خودرو کارشناسی  

 
     
 
*  سوابق پژوهشی متخصص    
 
 
 
     

کلیه حقوق متعلق به مرجع متخصصین ایران می باشد.
Protected under Iranian Copyright laws - (C) 1999-2019 irexperts.ir - Privacy Policy (in Persian)