مشاهده صفحه خانگی آقای محسن خسروابادی

مشخصات متخصص
صفحه نخست
دانلود رزومه
تابلو اعلانات
سوابق شغلی
سوابق تحصیلی
سوابق پژوهشی
 
https://irexperts.ir/site/331646   مشخصات متخصص Online/Offline
 
 

دریافت رزومه دریافت
پروفایل تائید شده است
نام:   محسن
نام خانوادگی:   خسروابادی
رشته تحصیلی:   برق
گرایش:   الکترونیک
مدرک تحصیلی:   لیسانس
عضو بانک:   فنی مهندسی > برق
فنی مهندسی > برق
فنی مهندسی > برق
کشور:   ایران
استان/ایالت:   تهران‌
شهرستان:   تهران
آدرس اینترنتی: http://IrExperts.ir...  
مهارتهای تخصصی:
 
 
     
 
*  سوابق شغلی متخصص    
 
 
نام شرکت / موسسهسمت سازمانیشرح فعالیتتاریخ شروعتاریخ اتمام
مهندسی احداث دانشوران کارشناس برق و کنترل طراحی، تهیه و تولید مدارک و نقشه های فنی 1393/07/01
 
ادامه دارد
 
گسترش آهن راه (گار) سر شیفت تعمیر و نگهداری خط 1 مترو تهران 1392/04/20
 
1393/06/31
 
آسفالت طوس سرپرست اجرا راهنمایی و هدایت نیرو های اجرایی 1391/01/01
 
1390/10/30
 
آسفالت طوس دفتر فنی نصب ابزار دقیق و راه اندازی 1390/09/01
 
1390/12/29
 
شرکت مهندسی ایده دفتر فنی - عضو گروه راه انداز تهیه نقشه ها و مدارک فنی - راه اندازی تجهیزات 1388/08/18
 
1390/09/30
 

 
     
 
*  سوابق تحصیلی متخصص    
 
 
تاریخ اخذ مدرکنام دانشگاه/موسسهعنوان رشتهعنوان گرایشعنوان مدرک
1387/05/31
 
آزاد اسلامی سبزوار مهندسی برق الکترونیک مهندسی برق الکترونیک  

 
     
 
*  سوابق پژوهشی متخصص    
 
 
 
     

کلیه حقوق متعلق به مرجع متخصصین ایران می باشد.
Protected under Iranian Copyright laws - (C) 1999-2020 irexperts.ir - Privacy Policy (in Persian)