مشاهده صفحه خانگی آقای مجید ابراهیمی صالح

مشخصات متخصص
صفحه نخست
دانلود رزومه
تابلو اعلانات
سوابق شغلی
سوابق تحصیلی
سوابق پژوهشی
 
https://irexperts.ir/site/336330   مشخصات متخصص Online/Offline
 
 

دریافت رزومه دریافت
پروفایل تائید شده است
نام:   مجید
نام خانوادگی:   ابراهیمی صالح
رشته تحصیلی:   بهداشت صنعتی
گرایش:   بهداشت حرفه ای
مدرک تحصیلی:   لیسانس
عضو بانک:   علوم پزشکی>بهداشت صنعتی
علوم پزشکی>روانشناسی بالینی
فنی مهندسی > صنایع
کشور:   ایران
استان/ایالت:   قم
شهرستان:   قم
آدرس اینترنتی: http://fama-ghiyamesorkh.blogfa.com...  
مهارتهای تخصصی:
پیام متخصص:
 
 
     
 
*  سوابق شغلی متخصص    
 
 
نام شرکت / موسسهسمت سازمانیشرح فعالیتتاریخ شروعتاریخ اتمام
مسئول واحد بهداشت حرفه ای در چندین شرکت استانهای قم - سمنان - مرکزی - کرمان 1389/02/05
 
ادامه دارد
 

 
     
 
*  سوابق تحصیلی متخصص    
 
 
تاریخ اخذ مدرکنام دانشگاه/موسسهعنوان رشتهعنوان گرایشعنوان مدرک
1394/10/20
 
دانشگاه علوم پزشکی اراک مهندسی بهداشت حرفه ای کارشناسی مهندسی بهداشت حرفه ای  

 
     
 
*  سوابق پژوهشی متخصص    
 
 
 
     

کلیه حقوق متعلق به مرجع متخصصین ایران می باشد.
Protected under Iranian Copyright laws - (C) 1999-2020 irexperts.ir - Privacy Policy (in Persian)