مشاهده صفحه خانگی آقای مهدی شجاعی‌میاندرق

مشخصات متخصص
صفحه نخست
دانلود رزومه
تابلو اعلانات
سوابق شغلی
سوابق تحصیلی
سوابق پژوهشی
 
https://irexperts.ir/site/338299   مشخصات متخصص Online/Offline
 
 

دریافت رزومه دریافت
پروفایل تائید شده است
نام:   مهدی
نام خانوادگی:   شجاعی‌میاندرق
رشته تحصیلی:   مهندسی کشاورزی- ترویج و آموزش کشاورزی
گرایش:   ترویج و آموزش کشاورزی
مدرک تحصیلی:   فوق لیسانس
عضو بانک:   مدیریت، مالی و بازرگانی>مدیریت منابع انسانی
علوم انسانی > گردشگری
سایر تخصص ها
کشور:   ایران
استان/ایالت:   تهران‌
شهرستان:   تهران
آدرس اینترنتی: http://www.irexpert.ir/?338299  
مهارتهای تخصصی:
 
 
     
 
*  سوابق شغلی متخصص    
 
 
 
     
 
*  سوابق تحصیلی متخصص    
 
 
تاریخ اخذ مدرکنام دانشگاه/موسسهعنوان رشتهعنوان گرایشعنوان مدرک
1397/06/13
 
تربیت مدرس ترویج و آموزش کشاورزی ترویج و آموزش کارشناسی ارشد  
1395/04/30
 
دانشگاه ارومیه ترویج و آموزش کشاورزی گیاه پزشکی کارشناسی  

 
     
 
*  سوابق پژوهشی متخصص    
 
 
عنوان فعالیتفایل خلاصهفایل کاملتاریخ انجام
سمینار با عنوان: چالشها و راهبردهاي جذب و پرورش دانشجویان خارجی در نظام آموزش عالی کشاورزي ایران: گامی در عرصه کشاورزي فراسرزمينی Challenges and Strategies to Attract and Educate Foreign Students in Higher Agricultural Education System in Iran: A Step in the Field of Transnational Agriculture دانلود 1396/09/01
پایان نامه با عنوان: رفتار تاب آوري کشاورزان در مواجهه با بحران کميت و کيفيت آب در بخش شرقی دریاچه اروميه ) حوزه آجی چاي (: یک تحليل زیست‌محيطی روانشناختی Farmers' Resilience Behavior in the Face of Water Quality and Quantity Crisis in the Eastern Part of the Lake Urmia (Aji-Chay Basin): An Environmental Psychological Analysis دانلود 1397/04/10
مقاله با عنوان: تمرکز بر اعتماد اجتماعی پیشنیازی برای اصلاح سیاست آب دانلود 1397/05/11
مقاله با عنوان: چالش ها و راهبردهاي جذب دانشجويان خارجي در نظام آموزش عالي كشاورزي ايران 1397/12/11
مقاله با عنوان: Farmers' Resilience Behavior in the Face of Water Scarcity in the Eastern Part of Lake Urmia, Iran: An Environmental Psychological Analysis 1398/03/20

 
     

کلیه حقوق متعلق به مرجع متخصصین ایران می باشد.
Protected under Iranian Copyright laws - (C) 1999-2020 irexperts.ir - Privacy Policy (in Persian)