مشاهده صفحه خانگی خانم مهدیه تجملیان

مشخصات متخصص
صفحه نخست
دانلود رزومه
تابلو اعلانات
سوابق شغلی
سوابق تحصیلی
سوابق پژوهشی
 
https://irexperts.ir/site/392031   مشخصات متخصص Online/Offline
 
 

دریافت رزومه دریافت
پروفایل تائید شده است
نام:   مهدیه
نام خانوادگی:   تجملیان
رشته تحصیلی:   محیط زیست و منابع طبیعی
گرایش:   بيابانزدايي
مدرک تحصیلی:   دکترا (غیر پزشکی)
عضو بانک:   فنی مهندسی > محیط زیست و منابع طبیعی
کشور:   ایران
استان/ایالت:   یزد
شهرستان:   یزد
آدرس اینترنتی: http://www.irexpert.ir/?392031  
مهارتهای تخصصی:
 
 
     
 
*  سوابق شغلی متخصص    
 
 
نام شرکت / موسسهسمت سازمانیشرح فعالیتتاریخ شروعتاریخ اتمام
اداره منابع طبيعي و آبخيزداري كارشناس بيابان- مشاور فني طرح ترسيب كربن طرح ترسيب كربن 1391/01/01
 
ادامه دارد
 

 
     
 
*  سوابق تحصیلی متخصص    
 
 
تاریخ اخذ مدرکنام دانشگاه/موسسهعنوان رشتهعنوان گرایشعنوان مدرک
1397/12/15
 
يزد بيابانزدايي دكتري  
1390/04/31
 
يزد مديريت مناطق بياباني كارشناسي ارشد  
1388/04/31
 
يزد مديريت مناطق خشك و بياباني كارشناسي  

 
     
 
*  سوابق پژوهشی متخصص    
 
 
عنوان فعالیتفایل خلاصهفایل کاملتاریخ انجام
1- Study of the vegetation effect on dust reduction satellaite images (case study: Yazd city) 1388/07/01
2- تعيين نياز آبي، ضريب گياهي و کارايي مصرف آب در گياه مرتعي قلم (Fortuynia bungei) تحت شرايط اقليمي خشک، فصلنامه علمی و پژوهشی تحقیقات مرتع و بیابان، 1390 1390/07/01
3- بررسی اثرات پخش سیلاب بر برخی خصوصیات کمی پوشش گیاهی (مطالعه موردی: حوزه موگردی بافق در استان یزد)، فصلنامه علمی پژوهشی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران 1390/07/01
4- اثر تنش شوري و مبدأ بذر بر جوانه زني بذر گياه مرتعي قلم (Fortuynia bungei)، مجله علمی پژوهشی گیاه و زیست بوم 1390/07/01
5- اثر تنش خشکي بر برخي پارامترهاي فيزيولوژيک گياه مرتعي قلم (Fortuynia bungei)، فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات ژنتیک و اصلاح گیاهان مرتعی 1390/07/01
6- اثر تنش خشکی بر پارامترهای مورفولوژیکی گیاه مرتعی شب بوی بیابانی(Fortuynia bungei)، فصلنامه علمی و پژوهشی مرتع 1390/07/01
7- بررسي اثرات ناشي از تنش خشکي بر برخي ويژگي¬هاي فيزيولوژيکي و مورفولوژيکي جمعيت¬هاي مختلف سياه تاغ (Haloxylon aphyllum) فصلنامه علمی و پژوهشی تحقیقات مرتع و بیابان 1390/07/01
8- تعيين نياز آبي، ضريب گياهي و کارايي مصرف آب در دو گونه از اکاليپتوس (Eucalyptus microtheca) ، Eucalyptus sargentii) ) تحت شرايط لايسيمتري، مجله پژوهش های آب ایران 1390/07/01
9- اثر آللوپاتی گیاه درمنه بر درصد جوانه زنی و رشد دو گونه تاج خروس و پیچک صحرایی، نشریه دانش کشاورزی و تولید پایدار 1390/07/01
10- تاثیر جایگاه بذر روی گیاه مادری و تنش شوری بر خصوصیات جوانه زنی بذر گیاه اکالیپتوس- نشریه جنگل و فراورده های چوب 1390/07/01

 
     

کلیه حقوق متعلق به مرجع متخصصین ایران می باشد.
Protected under Iranian Copyright laws - (C) 1999-2020 irexperts.ir - Privacy Policy (in Persian)