مشاهده صفحه خانگی آقای علی منصوری

مشخصات متخصص
صفحه نخست
دانلود رزومه
تابلو اعلانات
سوابق شغلی
سوابق تحصیلی
سوابق پژوهشی
 
https://irexperts.ir/site/42126   مشخصات متخصص Online/Offline
 
 

دریافت رزومه دریافت
پروفایل تائید شده است
نام:   علی
نام خانوادگی:   منصوری
رشته تحصیلی:   عمران و محیط زیست
گرایش:   راه و ترابري و الودگی هوا
مدرک تحصیلی:   دکترا (غیر پزشکی)
عضو بانک:   فنی مهندسی > عمران
فنی مهندسی > معماری
سایر تخصص ها
کشور:   ایران
استان/ایالت:   فارس
شهرستان:   شيراز
آدرس اینترنتی: http://IrExperts.ir...  
مهارتهای تخصصی:
 
 
     
 
*  سوابق شغلی متخصص    
 
 
نام شرکت / موسسهسمت سازمانیشرح فعالیتتاریخ شروعتاریخ اتمام
وزارت راه و شهرسازی مدیریت ساخت و توسعه راههای اداره کل راه و شهرسازی لارستان ( معاون مدیرکل ) راهسازی 1393/02/12
 
ادامه دارد
 
اداره راه و ترابری شهرستانهای لامرد و مهر ، دانشگاه پیام نور ، موسسه آموزش عالی تابناک ، نظام مهندسی رئیس اداره راه و ترابری شهرستانهای لامرد و مهر تدریس د ردانشگاه ، هیئت رئیسه دفتر نظام مهندسی شهرستانهای لامرد و مهر، مسئول فنی ادار راه و ترابری شهرستانهای لامرد و مهر ، کارشناس تصادفات اداره کل راه و ترابری لارستان ، رئیس اداره راه و ترابری شهرستانهای لامرد و مهر 1383/07/01
 
1393/02/12
 

 
     
 
*  سوابق تحصیلی متخصص    
 
 
تاریخ اخذ مدرکنام دانشگاه/موسسهعنوان رشتهعنوان گرایشعنوان مدرک
1397/12/08
 
مهندسی محیط زیست آلودگی هوا دکتری تخصصی  
1385/09/23
 
مهندسی عمران راه و ترابری کارشناسی ارشد  
1382/06/21
 
مهندسی عمران عمران کارشناسی  

 
     
 
*  سوابق پژوهشی متخصص    
 
 
 
     

کلیه حقوق متعلق به مرجع متخصصین ایران می باشد.
Protected under Iranian Copyright laws - (C) 1999-2019 irexperts.ir - Privacy Policy (in Persian)