مشاهده صفحه خانگی آقای حکمت زارع

مشخصات متخصص
صفحه نخست
دانلود رزومه
تابلو اعلانات
سوابق شغلی
سوابق تحصیلی
سوابق پژوهشی
 
https://irexperts.ir/site/62475   مشخصات متخصص Online/Offline
 
 

دریافت رزومه دریافت
پروفایل تائید شده است
نام:   حکمت
نام خانوادگی:   زارع
رشته تحصیلی:   عمران
گرایش:   عمران
مدرک تحصیلی:   لیسانس
عضو بانک:   فنی مهندسی > عمران
علوم انسانی > فلسفه
علوم انسانی > گردشگری
کشور:   ایران
استان/ایالت:   فارس
شهرستان:   شيراز
آدرس اینترنتی: http://IrExperts.ir...  
مهارتهای تخصصی:
 
 
     
 
*  سوابق شغلی متخصص    
 
 
نام شرکت / موسسهسمت سازمانیشرح فعالیتتاریخ شروعتاریخ اتمام
istafan master contractor 1386/11/07
 
ادامه دارد
 
bandar abbas civil site eng by pidec gasoline production increas project 1386/10/01
 
1386/01/22
 
1386/01/01
 
1386/01/01
 
masjed soleyman the execution attendant gas refinery project by mehvar saazaan co 1386/01/01
 
1386/01/01
 
.istafan snaat co project manager contractor 1385/01/01
 
1386/09/30
 
bandar emam civil site & supervisor eng 3th ammonia plant in petrochemical complex 1381/03/02
 
1384/12/29
 
sherkat khane sazi iran supervisor resident eng bulding of hospital and adminstration structure 1381/02/31
 
1380/01/01
 
1380/01/01
 
1381/02/31
 

 
     
 
*  سوابق تحصیلی متخصص    
 
 
تاریخ اخذ مدرکنام دانشگاه/موسسهعنوان رشتهعنوان گرایشعنوان مدرک
1379/06/31
 
persian gulf state college civil civil لیسانس  
1374/12/01
 
shiraz state university mechanical welding welding فوق دیپلم  

 
     
 
*  سوابق پژوهشی متخصص    
 
 
 
     

کلیه حقوق متعلق به مرجع متخصصین ایران می باشد.
Protected under Iranian Copyright laws - (C) 1999-2020 irexperts.ir - Privacy Policy (in Persian)