مشاهده صفحه خانگی آقای عبدالحمید خدایاری

مشخصات متخصص
صفحه نخست
دانلود رزومه
تابلو اعلانات
سوابق شغلی
سوابق تحصیلی
سوابق پژوهشی
 
https://irexperts.ir/site/65721   مشخصات متخصص Online/Offline
 
 

دریافت رزومه دریافت
پروفایل تائید شده است
نام:   عبدالحمید
نام خانوادگی:   خدایاری
رشته تحصیلی:   مدیریت گردشگری
گرایش:   گردشگری حلال
مدرک تحصیلی:   دانشجو
عضو بانک:   علوم انسانی > زبان و ادبیات فارسی
علوم انسانی > ارتباطات و علوم اجتماعی
علوم انسانی > گردشگری
کشور:   ایران
استان/ایالت:   سیستان‌ وبلوچستان‌
شهرستان:   ايرانشهر
آدرس اینترنتی: http://khodayaar.ir  
مهارتهای تخصصی:
پیام متخصص:
 
 
     
 
*  سوابق شغلی متخصص    
 
 
نام شرکت / موسسهسمت سازمانیشرح فعالیتتاریخ شروعتاریخ اتمام
سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری مدیر اداره میراث فرهنگی،صنایع دستی وگردشگری ایرانشهر مامور بخدمت از آموزش و پرورش به عنوان رِِِییس اداره 1395/05/01
 
ادامه دارد
 
دفتر انجمن اولیا ومربیان دبستان شهید دیالمه رئیس انجمن برگزاري كلاسهاي آموزش خانواده ،كمك به انجام امورات عمراني مدرسه، عضويت در شوراي مالي مدرسه، برگزاري جلسات عمومي باحضور اولياي دانش آموزان، بررسي وضعيت تحصيلي دانش آموزان و... 1391/07/28
 
ادامه دارد
 
دبیرستان رازی میرآباد نماینده دبیران كمك به انجام امورات مدرسه، عضويت در شوراي مالي مدرسه، برگزاري جلسات عمومي باحضور همه دبیران، بررسي وضعيت تحصيلي دانش آموزان ، احقاق حق دبیران و... 1391/07/04
 
ادامه دارد
 
مجتمع شهدای7تیر نماینده معلمان مدارس مجتمع كمك به انجام امورات مجتمع، عضويت در شوراي مالي مجتمع، شرکت در جلسات مجتمع ، بررسي وضعيت تحصيلي دانش آموزان ، احقاق حق دبیران و... 1390/07/11
 
ادامه دارد
 
ستاد مهر ميرآباد بمپور عضو ستاد و هماهنگ كننده امور و جلسات ستاد پي گيري امور تعليم وتربيت مدارس،ارائه خدمات درعرصه زيباسازي و مناسب سازي محيط تحصيل براي دانش آموزان، تشكيل جلسات مستمر براي پيگيري مسائل آموزشي و فرهنگي در طول سال تحصيلي و... 1388/06/23
 
ادامه دارد
 
دفترانجمن اولياومربيان مدرسه دخترانه شهيد سميّه ميرآباد بمپور رئيس وعضوانجمن برگزاري كلاسهاي آموزش خانواده ،كمك به انجام امورات عمراني مدرسه، عضويت در شوراي مالي مدرسه، برگزاري جلسات عمومي باحضور اولياي دانش آموزان، بررسي وضعيت تحصيلي دانش آموزان و... 1385/07/24
 
1390/07/28
 
دفترحوزه مشاورين جوان فرمانداري ايرانشهر مشاورجوان فرمانداردرحوزه بمپوروحومه فعاليت ومشاوره بادفترحوزه مشاورين جوان فرمانداري ايرانشهردرخصوص موضوعات مختلف جوانان،كمك به برنامه ريزي صحيح واصولي براي جوانان حوزه 1385/05/01
 
1389/09/01
 
آموزش وپرورش منطقه بمپوربلوچستان-مجتمع شهدای7تیر دبيررسمي آموزش وپرورش- مشاوراموررايانه اي واينترنتي اداره متبوع و مجتمع شهدای 7 تیر درمدارس بمپورغربي بصورت افتخاري وغيررسمي تدريس دروس ادبيات فارسي مدارس راهنمايي ودبيرستانهاي منطقه بمپوربلوچستان-انجام امور رايانه اي واينترنتي اداره متبوع از سال 84 ومجتمع شهدای7تیر ازمهر89 بصورت افتخاری و غيررسمي 1384/03/01
 
ادامه دارد
 
دفترانجمن اولياومربيان مدرسه امام خميني(ره)ميرآبادبمپور رئيس انجمن برگزاري كلاسهاي آموزش خانواده ،كمك به انجام امورات عمراني مدرسه، عضويت درشوراي مالي مدرسه، برگزاري جلسات عمومي باحضوراولياي دانش آموزان، بررسي وضعيت تحصيلي دانش آموزان و... 1383/07/24
 
1390/07/28
 
دفترشوراي حل اختلاف ميرآبادبمپور نايب رئيس شورا رسيدگي به دعاوي حقيقي وحقوقي مردم وادارات وسازمانها 1382/08/05
 
1387/12/30
 
واحدمقاومت شهيدياسر(رض)مدرسه امام خميني(ره)ميرآباد معاون وجانشين فرمانده واحدمقاومت عضوگيري اعضاي عادي واحدمقاومت مدرسه ازبين دانش آموزان-تشكيل پرونده وسابقه بسيج دانش آموزي اعضاي واحدمقاومت-برنامه ريزي برگزاري اعيادومناسبتهاي ملّي ومذهبي-فعال نمودن بخش فرهنگي وكتابخانه واحدمقاومت مدرسه-برگزاري كلاسهاي تقويتي ومذهبي براي دانش آموزان-فعال نمودن بخش پيشگامان مدرسه و..... 1382/07/01
 
ادامه دارد
 
دفترشوراي اسلامي ميرآباد دبيرومنشي وخزانه دارشورا عضويت دردومين دوره ي شوراي اسلامي ميرآبادبمپور 1382/02/09
 
1386/02/09
 
آموزش وپرورش منطقه بمپوربلوچستان دبيرحق التدريس تدريس دروس ادبيات فارسي وعلوم اجتماعي وپرورشي وهنردبيرستانها و مدارس راهنمايي منطقه بمپوربصورت حق التدريس وپاره وقت 1378/07/01
 
1384/02/31
 
پايگاه مقاومت بسيج انصارالجاهدين ميرآباد ازبهمن75تا اول مرداد85 عضو فعال-ازاول مرداد 85 مسئول پرسنلي و تامين نيروي انساني پايگاه وعضو شوراي فرماندهي پايگاه تا30 آذر87 - اكنون عضوفعال پايگاه تامين نيروي انساني پايگاه، عضوگيري براي گردانهاي عاشوراو الزهرا ،نظارت وثبت سوابق پرسنلي اعضاي پايگاه ،عضوگيري عادي وتبديل عضويت عادي اعضاي باسابقه به عضويت فعال،ثبت ونگهداري اسنادطبقه بندي شده پايگاه وپرسنل،ثبت نام نيروها جهت اعزام به اردوها واماكن تفريحي وزيارتي و...... 1375/11/25
 
ادامه دارد
 
دفترحسابرسي دهقان حسابرس حسابرسي واحدهاي توليدي وشركتها وداروخانه هاي شهرستان ايرانشهر 1373/02/02
 
1374/12/02
 
دفترحسابرسي دهقان كارآموز حسابرسي كارخانه هاوواحدهاي توليدي وداروخانه هاوشركتهاي شهرستان ايرانشهر 1372/08/01
 
1373/02/01
 

 
     
 
*  سوابق تحصیلی متخصص    
 
 
تاریخ اخذ مدرکنام دانشگاه/موسسهعنوان رشتهعنوان گرایشعنوان مدرک
1399/06/31
 
سازمان بین المللی سیتی وان تهران مدیریت گردشگری گردشگری حلال دکترای مدیریت گردشگری حلال  
1390/10/20
 
آزاداسلامي جيرفت كارشناسي ارشد زبان وادبيات فارسي محض فوق ليسانس  
1380/06/20
 
فني و حرفه اي ايرانشهر تاسيسات ساختماني لوله كشي تاسيسات ساختماني وفاضلاب گواهي نامه مهارت فني  
1380/05/25
 
فني وحرفه اي ايرانشهر كامپيوتر اپراتوري كامپيوتر گواهي نامه مهارت فني  
1375/11/15
 
آزاداسلامي واحدايرانشهر زبان وادبيات فارسي محض لیسانس  

 
     
 
*  سوابق پژوهشی متخصص    
 
 
عنوان فعالیتفایل خلاصهفایل کاملتاریخ انجام
ارائه مقاله درجشنواره منطقه اي الگوهاي برترتدريس درسال تحصيلي85-84 1385/02/12
ارائه مقاله درجشنواره منطقه اي الگوهاي برترتدريس درسال تحصيلي86-85 1385/11/25
ارائه مقاله درجشنواره منطقه اي الگوهاي برترتدريس درسال تحصيلي87-86 1386/12/10
ارائه مقاله درجشنواره منطقه اي فراخوان تجربيات ضمن تدريس سال تحصيلي88-87 1388/02/05
نامه اي سرگشاده خطاب به رئيس جمهورومسئولين 1388/04/21
پرونده ثبت ملی میراث ناملموس ایران با عنوان میارجلی بلوچ (پناهنده پذیری) 1396/06/10
پروژه ثبت ملی و رونمایی عروسکهای بومی بلوچستان با نام دهتوک با ارائه در نمایشگاه بین المللی گردشگری اسفند 96 تهران 1396/12/08
پرونده ثبت ایرانشهر بعنوان شهرملی سوزن دوزی 1397/02/20

 
     

کلیه حقوق متعلق به مرجع متخصصین ایران می باشد.
Protected under Iranian Copyright laws - (C) 1999-2020 irexperts.ir - Privacy Policy (in Persian)