مشاهده صفحه خانگی آقای سید هاشم قدمی

مشخصات متخصص
صفحه نخست
دانلود رزومه
تابلو اعلانات
سوابق شغلی
سوابق تحصیلی
سوابق پژوهشی
 
https://irexperts.ir/site/84050   مشخصات متخصص Online/Offline
 
 

دریافت رزومه دریافت
پروفایل تائید شده است
نام:   سید هاشم
نام خانوادگی:   قدمی
رشته تحصیلی:   علم اطلاعات و دانش‌شناسي
گرایش:   مدیریت اطلاعات و دانش
مدرک تحصیلی:   دانشجو
عضو بانک:   علوم انسانی > ارتباطات و علوم اجتماعی
فنی مهندسی > کامپیوتر
علوم انسانی > زبانهای خارجی
کشور:   ایران
استان/ایالت:   تهران‌
شهرستان:   تهران
آدرس اینترنتی: http://www.aerc.mshdiau.ac.ir  
مهارتهای تخصصی:
پیام متخصص:
 
 
     
 
*  سوابق شغلی متخصص    
 
 
نام شرکت / موسسهسمت سازمانیشرح فعالیتتاریخ شروعتاریخ اتمام
دانشگاه هنرهای اسلامی-ایرانی استاد فرشچیان مدیر امور اداری امور اجرایی و اداری 1397/12/21
 
ادامه دارد
 
دانشگاه آزاد اسلامی مشهد/پژوهشکده محیط های خشک معاون توسعه و پشتیبانی پژوهشکده امور اجرایی و فناوری 1393/12/01
 
1397/12/20
 
دانشگاه آزاد اسلامی مشهد مدیر ارتباط با صنعت و جامعه پژوهش و فناوری 1392/08/01
 
1394/01/01
 
دانشگاه آزاد اسلامي مشهد كارشناس مسئول امور پژوهش و فناوري ارتباط با صنعت و جامعه - وب سنجي(وبومتريك) 1390/01/06
 
1392/08/01
 
دانشگاه آزاد اسلامی مشهد کارشناس سمعی و بصری-مسوول سمعی و بصری دانشکده فنی و مهندسی آموزشی، سمعی و بصری، امتحانات 1384/02/13
 
1389/03/01
 

 
     
 
*  سوابق تحصیلی متخصص    
 
 
تاریخ اخذ مدرکنام دانشگاه/موسسهعنوان رشتهعنوان گرایشعنوان مدرک
1400/11/16
 
دانشگاه علوم و تحقیقات علم اطلاعات و دانش شناسی مدیریت اطلاعات و دانش دکتری تخصصی  
1390/11/30
 
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن علم اطلاعات و دانش شناسي اطلاع رسانی فوق لیسانس  

 
     
 
*  سوابق پژوهشی متخصص    
 
 
 
     

کلیه حقوق متعلق به مرجع متخصصین ایران می باشد.
Protected under Iranian Copyright laws - (C) 1999-2019 irexperts.ir - Privacy Policy (in Persian)